Om SF

AB Svensk Filmindustri (SF) bildades den 27 december 1919 genom en sammanslagning av AB Svenska Biografteatern och Filmindustri Skandia AB. Genom sammanslagningen kom SF att bli det största filmbolaget i Sverige med egen filmproduktion och ca 70st biografer runt om i landet. Bolaget hade från början representation i London, Paris, Amsterdam, Berlin, New York, Mexico City och Shanghai.

Idag är SF nordens ledande kommersiella filmbolag med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i Norge, Danmark och Finland. Bolaget producerar filmad underhållning för bio och TV och är dessutom den ledande distributören av utländsk film på samma marknad. Den egna produktionen utgörs av mellan 20-25 st långfilmer per år och tillsammans med utländska filmer marknadsför SF cirka 50st filmer för bio/DVD per år.

Som ett av världens äldsta filmbolag har SF producerat flera kända filmklassiker och arbetat med några utav världens mest kända skådespelare och regissörer. Dessutom har bolaget under åren byggt upp ett fantastiskt rättighetsbibliotek av mer än 1200 filmtitlar som säljs internationellt.

SFs ambition är att fortsätta att utveckla den egna filmproduktionen och tillsammans med andra producenter och kreatörer skapa spännande filmer för alla tillgängliga underhållningskanaler på den nordiska marknaden.

Svensk Filmindustri  är ett bolag inom Bonnier, affärsområdet Bonnier Growth Media.
Inom samma affärsområde ligger biografbolaget SF Bio AB, samägt av Bonnier AB och Ratos.

"Improvisation är möjlig först efter noggrann förberedelse"