SF vinjetten

SF:s signaturmelodi komponerades 1943, men för att förstå hela bakgrunden får vi återvända till början av 1910-talet.

Biografbolaget AB Svenska Biografteatern (som slogs samma med Filmindustri AB Skandia 1919 och bildade SF), beslöt sig för att visa nyhetsfilmer (eller journalfilmer) före huvudfilmen på sina biografer. Dessa filmer skulle produceras en ny varje vecka och visa på både små och stora händelser i verkligheten men också skildra nyheter från filmvärlden. På den tiden var detta det enda sätt som människor kunde få levande nyhetsbilder från omvärlden.

När så SF bildades 1919 tog det nya bolaget över dessa nyhetsjournaler och döpte det till SF Journalen. När ljudfilmen hade haft sitt genombrott i början av 30-talet reducerades visningarna av SF Journalen på biograferna till en ny film varannan vecka och ackompanjerades till en neutral musik.

I samband med Andra Världskrigets utbrott 1939 kom det flera konkurrerande journalfilmer som visades på biograferna, bl.a. UFA Journalen och Paramount Journal, och för att profilera sina journalfilmer började man använda sig av musik med en egen signatur.

Vid den tiden hade SF en musikchef anställd vid namn Jules Sylvain. Han var född i Stockholm år 1900 som Axel Stig Hansson och kom att bli en av Sveriges ledande kompositörer av populärmelodier. Under sin karriär skrev han över 800 melodier, varav flera betraktas som klassiker. Sylvain var ansvarig för SF:s musikavdelning mellan 1937 – 1945.

Enligt historien blev han ombedd att snabbt komponera ihop en ”på-och-av” signatur för SF Journalen någon gång under 1943. Han skulle för besväret få en extraersättning på 500 kronor. Sylvain var också enligt historien vid tillfället något dagen-efter-trött, pank och i ett desperat behov av pengar. Som en mycket begåvad musiker tog det honom bara ett par minuter att komma på en melodi som alla tyckte passade och han fick sina pengar. Melodin arrangerades av den mycket talangfulle Julius Jacobsen och från då till i början av 60-talet var det signaturmelodi till SF Journalen och kunde höras vid varje tillfälle som journalen visades på svenska biografer.

TV fick sitt stora genombrott i de svenska hushållen i början av 60-talet och nyheter med levande bilder kunde serveras direkt i hemmet. SF Journalen fyllde inte längre en funktion och lades ner, och musiksignaturen föll i glömska.

I början av 80-talet ville man från SF börja profilera sina biografvisningar tydligare och signaturen togs till användning igen. Den arrangerades om och användes på det sättet i ca 20 år innan det var dags att göra ett nytt arrangemang 2002. Idag använder SF sin speciella musikvinjett framför alla sina filmer och SF Bio (SF delades upp i två bolag 1998)* sin egen vid sina biografföreställningar.

1998 delades SF upp i två bolag; AB Svensk Filmindustri (SF) och SF Bio AB. 
AB Svensk Filmindustri producerar och distribuerar film på bio, video, TV och digitalt i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
SF Bio AB driver biografer i Sverige och Norge.

"Improvisation är möjlig först efter noggrann förberedelse"